BMT en del af Goritas

Bygge-og Miljøteknik er blevet en del af Goritas. To stærke videncentre er lagt sammen, og er blevet endnu stærkere i fællesskab. Med Goritas som det primære fortsættende navn glæder vi os til fortsat faglig og forretningsmæssig udvikling, og til at servicere såvel nye og gamle kunder fra begge selskaber. Jens Kornum civilingeniør, Adm. Direktør

Jens Kornum

civilingeniør, Adm. Direktør

Historik, kultur og specialistviden indenfor byggeteknik og bygningsfysik lever videre i nyt regi

Bygge- og Miljøteknik (BMT) har over 30 års historik som et højt specialiseret ingeniørfirma med spidskompetencer indenfor bygningsfysik, indeklima og tilstandsvurderinger.

BMT har altid hovedsageligt arbejdet som specialrådgiver for andre rådgivere samt entreprenører og bygherrer, med undersøgelser, skadesudredning, projektgranskning og meget mere. Videnformidling, f.eks. via kurser og BygErfa-blade, har også altid spillet en stor rolle, ligesom kontakt til forsknings- og videninstitutioner har været prioriteret højt.

I 2011 blev Bygge- og Miljøteknik købt ind i Leif Hansen Gruppen. Købet skulle styrke og komplettere de faglige kompetencer som gruppen og i særdeleshed Goritas i forvejen besad. Desuden skulle købet give en bredere vifte af ydelser til både eksisterende og nye kunder.

Efter en periode som selvstændigt aktieselskab, er BMT´s viden, kompetencer og historik i dag fuldt integreret ind i Goritas. Goritas er det fortsættende navn, men Bygge- og Miljøteknik er registreret som binavn i Goritas A/S, så opgaver kan om ønsket stadig udføres i dette navn. Det gamle BMT aktieselskab er lukket.

Alle arkiver, alle sager og al historik, samt rettigheder mv. fra BMT er overført til og er tilgængelige i Goritas. Vi kan derfor fortsat uden problemer hjælpe BMT-kunder og -sager. Integrationen i Goritas skyldes primært praktiske og organisatoriske forhold, samt fordelen ved at alle indenfor nært beslægtede fagområder arbejder med samme mål, kultur og navn.

Vi glæder vi os til fortsat faglig og forretningsmæssig udvikling, og til at kunne servicere både nye og gamle kunder med stadig flere, bedre og bredere ydelser.

 • Byggeteknik & Bygningsfysik

  Facade 290 107

  Goritas har højt specialiserede spidskompetencer indenfor byggeteknik og bygningsfysik. Det inkluderer såvel generel viden, som særlig ekspertise indenfor specielle materialer, bygningsdele og undersøgelsesmetoder.

  Læs mere
 • Skimmel, fugt, indeklima

  Skimmel 290 107

  For høje niveauer af skimmel i en bygning kan påvirke indeklimaet, selvom det sidder skjult. Skimmel kommer af fugt, og den kan skyldes mange årsager. Desuden kan mange andre ting påvirke indeklimaet. Stor grundighed og specialviden er derfor vigtig ved undersøgelse.

  Læs mere
 • Svamp, insekt, træ

  Råd I Vindue 290 107

  Svamp og insekter kan nedbryde træ i bygninger. Særligt angreb af Ægte Hussvamp og Husbukke kan medføre omfattende skader. Vi har enestående viden om udbedring af svampe og insektskader, men også om træ som byggemateriale, om stråtage, om funderingspæle mmm. 

  Læs mere
 • Miljøkritiske stoffer

  Asbest På Rør 290 107

  Miljøkritiske stoffer i byggematerialer (som PCB, asbest, tungmetaller mmm.) kan påvirke miljø, arbejdsmiljø og indemiljø. Ved renovering og nedrivning skal stofferne kortlægges, bortskaffes og deponeres forsvarligt, og arbejdsmiljøet i processen skal sikres.

  Læs mere